Home Teknologia Tietokoneen koulutuskeskuksen perustaminen korkeakoulujen opiskelijoille

Tietokoneen koulutuskeskuksen perustaminen korkeakoulujen opiskelijoille

by Henrik Reuben
0 comment

JOHDANTO

Tietokoneen käyttö osana tietotekniikkaa on noussut tärkeäksi työkaluksi, jota käytetään auttamaan elämän haasteita päivittäisessä toiminnassamme niin kotona, koulussa tai toimistossa. Jotkut nykyajan ihmiset rajoittuvat käytettävissään oleviin tietotekniikan ydinarvoihin ja runsaisiin mahdollisuuksiin, mutta ovat huolissaan vain tietokoneen käytöstä “epäilyttäviin” Internetin tarkoituksiin. Maailma, jossa elämme, on luonteeltaan hyvin dynaaminen, sillä uusia ideoita, innovaatioita ja tietokonekasvatuksen käsitteitä tuodaan kaikille tasoille inhimillisten ongelmien ratkaisemiseksi kaikilla toiminnan aloilla.

Haasteet, joita kohtaavat vastavalmistuneet, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan vaadittuja taitoja tietotekniikassa, pettyvät aina, koska useimmat työnantajat etsivät lahjakkaita tietokonetaitoja omaavia tutkinnon suorittaneita. Osa valmistuneista lähtee yliopistosta ilman näitä taitoja huolimatta siitä, että heidän kouluissaan on otettu käyttöön asiaankuuluvia ohjelmia. Kokemukset ovat liioittelematta osoittaneet, että valmistuneiden on vaikea menestyä yrittäjänä ilman tietotekniikan arvostusta/sovelluksista tai kyvyttömyyttä osoittaa työtehoaan yritysmaailman uusimmassa tietotekniikassa työntekijänä. Yliopistojen ja yksityisten organisaatioiden on katsottava sisäänpäin tarjotakseen opiskelijoille oppimisen teoreettisen puolen lisäksi myös asiaankuuluvia taitoja tietokoneen käytännön harjoituksissa.

Tietokonekoulutuksen käytännön käytön esittelyssä kaikille korkea-asteen opiskelijoille ja luennoitsijoille on antaa näille nuorille ylimääräiset taidot vastata työn haasteisiin kouluelämän aikana ja sen jälkeen. Toiseksi, ohjelma toimii myös välineenä valmistaakseen opiskelijoita itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi näiden tietokonetaitojen avulla ja olla hyödyksi yhteiskunnalle, johon he kuuluvat. Siksi kaikkia opiskelijoita, erityisesti näiden oppilaitosten valmistuvia opiskelijoita, ei pidä jättää tämän upean kokemuksen ulkopuolelle, koska korostamme tämän ohjelman hyödyllisyyttä.

EDUT:

1. Se antaa opiskelijoille/tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina asianmukaisin tietotekniikan avulla, mikä auttaisi vähentämään työttömyyttä.
2. Näiden välineiden kautta yliopistolla/organisaatiolla olisi varustetut tilat ohjelman suorittamiseksi aika ajoin.
3. Se tekisi myös valmistuneistamme myytäviä ja opettajista päteviä ansioituneilla aloillaan.
4. Se heijastaisi hyvän kuvan laitoksesta tai organisaatiosta.
5. Tietokoneohjelman käyttöönotto toisi tuloja yliopistolle tai organisaatiolle tapauksen mukaan.
6. Opiskelijoiden puolelta koulutusmaksut olisivat erittäin edullisia ulkopuolisiin hintoihin verrattuna.
7. Lisäksi tämä aloite auttaisi myös hallitusta kaikilla tasoilla, toteuttamaan tavoitteensa käynnissä olevassa kansallisessa osaamis- ja hankintaohjelmassa.

TAVOITE JA TAVOITTEET

Tämän ohjelman tavoitteena on kattaa kaikki oppilaitoksen opiskelijat ja kiinnostuneet luennoitsijat, jotta he hankkisivat käytännön perustaidot tietokoneen arvostamisesta ennen valmistumista ja sen jälkeen, mikä olisi jatkuva prosessi kompleksissa.

Lisäksi aiomme saavuttaa seuraavat tämän ohjelman tavoitteet:

• Parantaa opiskelijoiden ja luennoitsijoiden yleisiä kykyjä käyttää atk-arvostusta/sovelluksia.

• Kehittää kirjoitustaitojaan ja englannin kielioppiosaamista, mikä auttaa heitä tutkimuksessa ja puheraporteissa.

• Oppia matemaattisia ja tilastollisia perusfunktioita, joista olisi hyötyä työtietojen esittämisessä ja analysoinnissa taulukoissa ja kaavioissa ymmärtämisen helpottamiseksi.

• Osaa suunnitella ja esittää informaatiota tai raportteja diojen avulla seminaariesittelyyn tai projektien puolustamiseen, mikä auttaisi sekä luennoitsijaa että opiskelijoita.

• Osaa käyttää Internetiä akateemiseen tutkimukseen, lehtien tai artikkeleiden lähettämiseen ja sähköpostin (sähköposti) siirtoon.

• Se toimisi väylänä tutkijoille ja tutkijoille, jotka voisivat tehdä projektinsa/tutkielmansa verkossa hyödyllisillä tuloksilla.

TIETOKONEPAKETIT

Tietokoneen peruskäsityksen ja soveltamisen koulutus sisältää seuraavat, mutta ei rajoittuen;

• Microsoftin tekstinkäsittely
• Microsoft Excel
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Access
• Microsoft Outlook
• Verkko, korjaukset ja huolto
• Internet-sovellukset

HAASTEET

Tämän ohjelman haasteet eivät välttämättä rajoitu seuraaviin;

• Opiskelijan sitoutuminen ja tietoisuus
• Resurssihenkilöstö
• Riittävä virransyöttö
• Paikka
•Muu logistiikka:
– Yleinen tietoisuus
– Oppimateriaalit
– Rekisteröintimaksujen kerääminen
– Sekalaiset kulut yms.

AIKAIKKUNA

Tietokoneohjelman kesto kattaisi yhdestä kahteen kuukautta tietylle osallistujajoukolle riippuen järjestelyistä akateemisten istuntojen kaikkien ensimmäisten lukukausien aikana.

RESURSSIOPETTAJAT

Järjestäjien tulee palkata IT:n erikoisalojen kokeneita ohjaajia, jotka ovat erittäin asiantuntevia ja taitavia kouluttamaan opiskelijat tietokoneen arvostuksen/sovellusten käyttöön. Myös hallinnollisen päällikön ja tilinpitäjän palkkaaminen olisi välttämätöntä, jotta keskuksen organisaatio ja vastuullisuus voivat toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti.

PAIKKA

Tietokoneohjelman esityspaikan tulee sijaita missä tahansa yliopiston määrätyssä paikassa. Tietokonekeskus on varustettava tavallisilla keskusprosessoriyksiköillä (CPU) ja pöytänäytöillä, joissa on vähintään 30 sarjaa ja asennettuja jaettuja yksiköitä, jotta ympäristö olisi suotuisa oppimiselle.

MAKSU REKISTERÖITTYMISESTÄ

Organisaation johdon tulisi luoda kohtuuhintainen kiinteä maksu opiskelijoiden koulutukselle (tarkistettava) suuren väkijoukon vetämiseksi. Lisäksi osallistujille tulee olla erillinen maksu ilmoittautumisesta, henkilökorteista ja oppimateriaalista.

PÄÄTELMÄ

On tärkeää, että opiskelijat, luennoitsijat ja oppilaitokset ottavat tietokoneen arvostuksen koulutuksen erittäin vakavasti parantamalla osaamistaitojaan, jotta he erottuvat vertaistensa joukosta maailman kehittyessä tieteen ja teknologian kautta. Tietokoneohjelmakeskuksen järjestäminen opiskelijoille epäilemättä kaventaisi nuorten tietotekniikan arvostusta ja tietotekniikan puutetta tässä osassa maata, kun he kohtaavat valmistumisen jälkeen työmarkkinoiden haasteita ja kykyä olla vuorovaikutuksessa maanmiestensä kanssa. ulkopuolinen maailma.

Lopuksi on arvokkainta ottaa tietokonearvostuksen koulutusohjelma yliopiston opetussuunnitelmaan opiskelijoille yleensä, erityisesti opintolainaa saaville, koska emme voi jättää huomisen johtajiamme taakse, koska tietotekniikan osaaminen on erittäin hyödyllistä.

© 2024 – Globaali Media – All Rights Reserved.